Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 21, 2018

Alice har aldrig haft sådan träningsmotivation som hon har nu, tre månader efter att Ella kom till världen. I det här avsnittet pratar vi om att träna för att må bra, om kroppshets och föreningarnas betydelse för att ungdomar ska röra på sig. Vi pratar också om hur man hittar sitt varför i träningen och vad det egentligen betyder? Det här avsnittet är sponsrat av e-Boks