Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 6, 2019

Vi är ofta bra på att ställa upp för vänner och familj när de behöver vår hjälp. Men hur ofta hjälper du någon du inte känner, av den enkla anledningen att de behöver hjälp? Jörgen Wrengbro har ägnat större delen av sitt liv till att hjälpa andra människor, på många olika platser i världen.

I det här avsnittet berättar han om hur de startade hjälporganisationen Barnens RäddningsArk, om människor han mött, om flygturer i den Bolivianska djungeln och så pratar vi om varför fler borde ägna sig mer åt att hjälpa andra.