Preview Mode Links will not work in preview mode

May 16, 2019

Anna Parfa förlorade sin dotter i den nionde graviditetsmånaden för snart femton år sedan. Idag jobbar hon för att hjälpa andra att lätta på sitt bagage och hitta tillbaka till glädjen i livet.

Sorg är något som vi alla bär på. Det kan vara högintensiv sorg efter att ha förlorat någon nära, eller en mer lågintensiv sorg orsakad av en annan sorts förlust i livet. Det kan vara en skilsmässa, ofrivillig barnlöshet, sjukdom eller skador.

I det här avsnittet pratar vi om hur man hanterar sorg, hur man kan stötta närstående, och om att det faktiskt går att hitta tillbaka till livslust och glädje. 

Häng gärna med på sociala medier: @explorealittlemore @Levpodcast