Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 5, 2018

Vi människor är bra på att klaga. Vi har för lite pengar, sommaren var för varm, vintern för kall, huset är tråkigt och välfärden är på väg åt skogen. Åtminstone kan det lätt kännas så ibland, men hur är det egentligen? I det här avsnittet pratar vi om tacksamhet, över att vi bor i ett av världens bästa länder och allt vi dagligen tar för givet.

Det här avsnittet är sponsrat av den digitala brevlådan e-Boks