Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 6, 2018

I det här intervju avsnittet av Lev podcast träffar vi Jenny Engman Fahlén och pratar om psykisk ohälsa och hur det är att vara sjuk, utan att det syns. Genom sitt instagramkonto vill Jenny bryta tabun om psykisk ohälsa och hjälpa andra som också mår dåligt. Vi pratar om hur man vill bli bemött när man mår dåligt, hur omgivningen kan stötta och hur vi tillsammans kan göra skillnad.

Följ oss på Instagram & Facebook! - @levpodcast.