Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 23, 2018

Glädje på utsidan men funderar vi kring hur insidan ser ut?
I det här avsnittet av Lev Podcast pratar vi om ett oerhört viktigt ämne, att vara sjuk på insidan. Psykisk ohälsa, prestationsångest, ångest och rädslor. Vi delar med oss av våra rädslor och tips som hjälper oss. Vad vi i samhället kan göra och tänka på, hur kan vi finnas där för varandra?

 

Följ oss på instagram och facebook - @levpodcast